KURUMİÇİ VE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YETENEK SINAVLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KURUMİÇİ VE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YETENEK SINAVLARI

 

29 Ağustos 2023 Salı günü saat 09.30’da yapılacak olup, sınavların Birinci ve İkinci Aşamaları aynı gün içinde tamamlanacaktır.

 

Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri Sınavları Marmara Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesinde,

Fotoğraf Bölümü Sınavı Marmara Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesinde,

Müzik Bölümü Sınavı Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde İletişim Fakültesi binasının 4.katında yapılacaktır.

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI, GRAFİK SANATLAR, HEYKEL, RESİM, SERAMİK VE CAM, TEKSTİL BÖLÜMLERİ SINAVLARI

 

Birinci aşama tek oturum ve tek sorudan oluşmaktadır. Adaylar bu aşamada görsel algılama, bellek ve kurgulama becerileri bakımından sınanırlar. Birinci aşamada başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.

İkinci Aşama iki farklı oturumdan oluşmaktadır. İlk oturum Çizim Sınavı oturumu, İkinci oturum ise Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme oturumudur.  Çizim sınavı oturumunda başarılı olan adaylar ilgili bölümlerin Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme oturumuna girmeye hak kazanırlar.  Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme oturumunda adayın sınav öncesi çalışmalarını içeren portfolyo dosyası, tüm bölümlerce istenmektedir.

 

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt altlığı (50x70 cm).

 

 

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ SINAVI

 

Birinci aşama tek oturumlu ve iki kısımdan oluşmaktadır. Bu sınavda adayların;

Temel Fotoğraf Bilgisi ve Genel Kültür (Çoktan Seçmeli Test Sınavı),

Görsel algılama becerileri ölçülür.

Birinci aşamada başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.

 

İkinci Aşama Sınavı “Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme” şeklinde yapılır. Sözlü görüşmelerde adayın sınav öncesi çalışmalarını içeren dosyası istenmektedir.  

 

SINAVDA GEREKEN MALZEMELER

Kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, renkli boya kalemleri, cetvel ve gönye.

 

 

MÜZİK BÖLÜMÜ SINAVI

 

Adaylar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt ve Piyano alanlarından sadece birinden sınava katılabilir. Bunlar dışında herhangi bir enstrüman kabul edilmez.

 

BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI

Adaylar işitme, bellek, deşifre ve performans sınavına tabi tutulurlar.

İşitme

Ses: 2 adet tek ses, 2 adet çift ses, 2 adet 3 ses, 2 adet 4 ses

Deşifre ve ritmik okuma: 1 diyez veya 1 bemollü tonlarda, basit ölçülerde yazılmış,

4 ölçülük deşifre ve ritmik okuma parçası

Bellek: 2 adet melodik hafıza, 2 adet ritmik hafıza

Çalgı icrası:

1 adet etüd ve 2 farklı dönem eserinden birer bölüm.

Birinci aşamada başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.

 

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

Sınav iki bölümden oluşur:

1. Bölüm: Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme

Bu bölümde aday sözlü görüşmeye alınır ve adayın çalışmalarından oluşan dosya değerlendirilir. Sunulacak dosyanın orijinal belge içermemesi gerekmektedir. Adayların konserleri, katıldığı etkinlikleri ve müzikle ilgili çalışmaları değerlendirilecektir.

2. Bölüm: Alan Performansı

Alan performansı piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve flüt branşlarından oluşmaktadır.

Bu bölümde;

Adaylar bu sınavda 1.aşamada sunulmamış bir eseri sunmalıdırlar. Adayların 3 farklı dönemden toplam 3 bölüm çalmaları gerekmektedir. Ayrıca çalgı ile deşifre sınavı uygulanacaktır.

Birden fazla çalgı alanından sınava girilemez. Adaylar eşlik ile çalmak mecburiyetinde değildirler ancak isteyen adaylar eşlikçilerini kendileri temin etmek durumundadır. Adaylar piyano dışında çalgılarını kendileri getirmek zorundadır.

 

SINAVDA GEREKEN MALZEMELER

Adaylar, piyano dışında, enstrümanlarını kendileri getirmek zorundadırlar. İlan edilen enstrümanların dışında bir enstrüman ile sınava katılmak mümkün değildir.

 

Not: Sınavlar başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

HIZLI ERİŞİM