30.12.2023 Tarihli Arş. Gör. Alım İlanı için Nihai Değerlendirme Sonuçlarına göre kazanan adaylardan istenen evraklar

Üniversitemiz 30.12.2023 Tarihli Arş. Gör.  Alım İlanı için Nihai Değerlendirme Sonuçlarına göre kazanan adaylardan istenecek olan evrak listesi;

https://dosya.marmara.edu.tr/pdb/Haz%C4%B1r%20Formlar/evraklar.pdf

HIZLI ERİŞİM