Genel Bilgiler

 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, öğrenci adaylarımıza üretken, sorgulayan, araştırmacı, geçmişin bilincinde, çağın getirdikleri ve beklentilerinin farkında, geleceği öngören, yaratıcılığı ve üretkenliği ile olumlu fark yaratan, sosyal bilinç sahibi, yaratıcı sanatçı ve tasarımcı olmaları için gerekli olan eğitim programı ve ortamı sağlamayı vaat ediyoruz. Bu bağlamda eğitimin içeriğinde öğrencileri özgür ve esnek düşünmeye yönlendiren programlarımız, yaratıcılığı üreterek güçlendirmelerini sağlayan atölyelerimiz, Erasmus ve ikili değişim programlarının sağladığı yurtdışı deneyim olanaklarımız, Uluslararası Öğrenci Trienali, Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali, AIAS yıllık buluşmaları ve Diploma Birincileri Yarışması Prix D’honeur, çok sayıda sanat, tasarım etkinliği ve workshoplar ile öğrencilerimize çağdaş ve dinamik bir eğitim sunuyoruz.


Bölümler

Fakültemiz, 1 Kasım 1955'de Bakanlar Kurulu kararıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu adı altında kuruldu ve 1957 yılında eğitime başladı.  Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil Sanatları, Mobilya ve İçmimarlık bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunuyordu. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, 20 Temmuz 1982 tarihinde yükseköğretim yasası kapsamında, Marmara Üniversitesi bünyesine katıldı. Fakülte, 1986 yılında Beşiktaş'tan Acıbadem kampüsüne taşındı. Bugün MÜGSF bünyesi kapsamında Resim, Grafik, Seramik-Cam, Tekstil, İçmimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları, Film Tasarımı, Fotoğraf, Temel Sanat Eğitimi ve Müzik olmak üzere oniki bölüm bulunmaktadır.  Fakülte, lisans eğitiminin yanı sıra, 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini de sürdürmektedir.


Öğretim Kadrosu

Fakültemizin akademik kadrosu salt ülkemizde değil, yurtdışında da tanınan, saygın sanatçı ve tasarımcılardan oluşur. Akademik kadromuz yurtiçinde ve yurtdışında kazandığı ödüller, açtığı sergiler, uyguladığı tasarımlar ile fakültesini, üniversitesini ve ülkesini en üst seviyede temsil etmektedir. Emekli öğretim üyelerimiz kuruma büyük bir destek vermeye devam etmektedirler. Öğretim elemanlarımız, işbirliği içerisinde bulunduğumuz uluslararası kurumlarla karşılıklı konferans, seminer, ders ve workshoplar gerçekleştirmektedirler.


Mezunlarımız ve Çalışma Alanları

Mezunlarımız bugün bireysel sanat ve tasarım faaliyetlerinin yanı sıra galeri ve müzeler, sinema ve reklam sektörü, inşaat sektörü, tekstil sanayi, moda, iletişim ve medya sektörü gibi çok çeşitli alanlarda aktif rol almakta ve eserleri ülkemiz ve dünya çapında takdir görmektedir. Öğrenci ve mezunlarımızın almış olduğu ulusal ve uluslararası prestijli ödüller bu takdirin en somut kanıtıdır.

 

Uluslararası İlişkiler

Fakültemizin Erasmus programı kapsamında elli-iki kurum ile anlaşması vardır. Erasmus programı kapsamında bir akademik yılda ortalama 40 öğrencimiz yurt dışında bir ya da iki yarıyıl öğrenim görme şansı elde etmektedir. Bunun yanı sıra, Fakültemiz,  AIAS (Bağımsız Sanat ve Tasarım Okulları İşbirliği) ile Dünya çapında on-altı okulla işbirliği içindedir. Erasmus ve AIAS anlaşmalarının yanı sıra Fakültemiz, yapmış olduğu ikili anlaşmalarla A.B.D., Japonya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden kurumlarla yaz okulu, workshop, seminer ve konferans gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir.

 

Etkinlikler

Fakültemiz ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe imza atmıştır. Dünyada bir ilk olan Uluslararası Öğrenci Trienali, 1997 yılından beri ulusal ve uluslararası sanat ve tasarım öğrencileri ve kurumlarını buluşturmaktadır. Eğitim sistemleri arasında bağ kurma, birlikte üretmeye dayalı ortak paylaşım alanları yaratma, kültürler arası bağ kurma gibi önemli bir misyon yüklenerek gerçekleştirdiği sergi, sempozyum, workshop ve film gösterleri ile dünyada sanat ve tasarım eğitiminin geleceğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Trienal aynı zamanda uluslararası sanat ve tasarım ortamına hazırlanan gençlerin yoğun bir haberleşme ve etkileşim ağı kurmasına olanak tanımaktadır. İlki 1997 yılında gerçekleşen ve sırasıyla 2000, 2003, 2006, 2010, 2013 yıllarında ve son olarak Trienalin yedincisi 2017 yılında düzenlenmiştir. “'Geçicilik-Farklar' ve Ötesi” teması ile gerçekleştirilen 7. Trienalin hedefi, öğrencileri, eğitmenleri, okulları, eğitim sistemlerini, kültürleri bir araya getirerek, bu birliktelikten doğacak çeşitli bakış açılarını yeni sentezlerle birleştirmek ve sanat ve tasarım eğitiminde yeni ufukların açılmasına katkıda bulunmaktır.  2010 yılında gerçekleşen bir başka önemli ilk, Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali'mizdir. 2010 yılında kendi alanlarında isim olmuş ülkemizden ve 23 ülkeden yetmiş-bir sanatçı ve tasarımcının yapıtları, Üniversitemizin Cumhuriyet Müzesi'nde izleyicilerle buluşmuştur. Bienalin İkincisi Ekim 2012'de gerçekleştirilmiştir.


Fakültemizin Diploma birincisi her yıl AIAS Diploma Birincileri/Prix D'honeur yarışma ve etkinliğine, öğretim elemanlarımız da aynı etkinliğin Sempozyum bölümüne katılmaktadırlar. Fakültemiz, anlaşmalı olduğu elli-iki Erasmus kurumu ve ikili anlaşmalı olduğu kurumlarla, workshop, sempozyum, sergi vb pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir.

 


Bu sayfa Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından en son 19.03.2020 12:25:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM