ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YETENEK SINAVLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YETENEK SINAVLARI

 

16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olup, sınavların Birinci ve İkinci Aşamaları aynı gün içinde tamamlanacaktır.

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI, GRAFİK SANATLAR, HEYKEL, RESİM, SERAMİK VE CAM, TEKSTİL BÖLÜMLERİ SINAVLARI

Birinci aşama tek oturum ve tek sorudan oluşmaktadır. Adaylar bu aşamada görsel algılama, bellek ve kurgulama becerileri bakımından sınanırlar. Birinci aşamada 100 üzerinden 50 puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır. 

İkinci Aşama iki farklı oturumdan oluşmaktadır. İlk oturum Çizim Sınavı oturumu, İkinci oturum ise Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme oturumudur.  Çizim sınavı oturumunda 100 üzerinden 60 ve üzeri alan adaylar ilgili bölümlerin Dosya Değerlendirme ve Sözlü Görüşme oturumuna girmeye hak kazanırlar.  Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme oturumunda adayın sınav öncesi çalışmalarını içeren portfolyo dosyası, tüm bölümlerce istenmektedir.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER: 2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt altlığı (50x70 cm).

 

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ SINAVI

Birinci aşama tek oturumlu ve iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci aşama 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda adayların;

   Temel Fotoğraf Bilgisi ve Genel Kültür (Çoktan Seçmeli Test Sınavı),

   Görsel algılama becerileri ölçülür.

Birinci aşamada 100 üzerinden 50 puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.

İkinci Aşama Sınavı “Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme” şeklinde yapılır. Sözlü görüşmelerde adayın sınav öncesi çalışmalarını içeren dosyası istenmektedir.  Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER: Kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, renkli boya kalemleri, cetvel ve gönye.

 

Not: Sınavlar başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

HIZLI ERİŞİM