2021-2022 Özel Yetenek Sınavı yedek aday listeleri

Fakültemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Özel Yetenek Sınavının yedek aday listeleri, asıl aday kayıtları bittikten sonra bölümlerin kontenjan sayıları baz alınarak özel yetenek sınav sonuçları yedek listesinde yer alan adayların sırasına göre belirlenmistir.

Yedek listesinde isimleri belirtilen adayların, 20-21 Eylül 2021 tarihinde mesai bitimine kadar Acıbadem kampüsünde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

GRAFİK BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

HEYKEL BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

RESİM BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

TEKSTİL BÖLÜMÜ YEDEK LİSTESİ

 

21 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar yukarıdaki listelerde ismi olup kayıt yaptırmayan adaylar olması durumunda, boş kontenjan sayıları 21 Eylül 2021 akşamı ilan edilecektir. Söz konusu durumda, ikinci yedek listelerde isimleri bulunan adayların, 22 Eylül 2021 tarihinde fakültemiz Acıbadem kampüsüne kayıt yaptırmak için gelip dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçeler yedek sıra numarasına göre değerlendirilecek olup, kayıt hakkı kazanan yedek adaylar 23 Eylül 2021 tarihinde kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Fakültemize kayıt yaptıracak adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:

- Lise diplomasının aslı

- TYT sonuç belgesi (ÖSYM sisteminden alınan çıktı)

- 3 adet vesikalık fotoğraf

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

HIZLI ERİŞİM