MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2020-2021 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI 1.AŞAMA ELEME SINAVI SONUÇLARI

Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi ve Kılavuzunda yer alan:

"Adayların ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama
eleme sınavından 200 puan üzerinden en az 100 puan almaları zorunludur. En yüksek
puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının 3 (üç) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını kazanır." ve "Son sıradaki adayın puanı ile aynı olan adaylar listeye dâhil edilir." kurallarına bağlı olarak Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinin 2.aşama listeleri oluşturulmuştur. Buna göre bu bölümlerin minimum puanları: Geleneksel Türk Sanatları (100 puan), Grafik Sanatlar (130 puan), Heykel (140 puan), Resim (140 puan), Seramik ve Cam (115 puan), Tekstil ve Moda Tasarımı (125 puan) olarak tespit edilmiştir.

 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Özel Yetenek Giriş Sınavları 2.AŞAMA SEÇME SINAVINA girmeye hak kazanan adayların listesi:

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

GRAFİK SANATLAR

HEYKEL 

RESİM

SERAMİK VE CAM

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

FOTOĞRAF

MÜZİK

 

ÖNEMLİ UYARILAR:

- 1.aşamada başarılı olan adayların 2.Aşama Seçme Sınavı'na gelirken resmi kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

- Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri için 2.Aşama Dosya Değerlendirme ve Sözlü Görüşme Sınavları 21-22-23 Eylül 2020 tarihlerinde, 09:30-17:00 saatleri arasında ilgili bölümlerde yapılacaktır. Bu bölümler için adaylar belirtilen tarih ve saatler içerisinde tercih ettikleri herhangi bir zamanda sınava katılabilirler.

MÜZİK BÖLÜMÜ 2.Aşama Seçme Sınavı Takvimi:

2.Aşama Alan Performansı Sınavı: 21 Eylül 2020 Saat 09.30

- FOTOĞRAF BÖLÜMÜ 2. Aşama Seçme Sınavı Takvimi:

1. Kısım Genel Kültür ve Temel Fotoğraf Bilgisi Yazılı Sınavı

21 Eylül 2020 Saat 10:00

2. Kısım Portfolyo Sunumu ve Mülakat

21-22-23 Eylül 2020  

Bu duyuru Fotoğraf Bölümü için geçerlidir!! * Pandemi nedeniyle Portfolyo Sunumu ve Mülakat değerlendirmesi 21 Eylül 2020 Saat 13:00 itibariyle adaylara sınav jürisi tarafından bildirilecek zaman çizelgesi ve sıralamaya göre yapılacaktır. Öğrencilerin belirlenen zaman diliminden 15 dakika öncesinde sınav alanında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu duyuru Fotoğraf Bölümü için geçerlidir!! ** Adayların bu aşamada daha önceki dönemlerde yapmış oldukları fotoğraf ya da diğer sanatsal çalışmalardan örnekleri pdf, jpeg veya ppt formatında veya baskı olarak sunmaları gerekmektedir.

 

HIZLI ERİŞİM