2020-2021 ÖZEL YETENEK SINAVI 1.AŞAMA PUANLARI

Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi ve Kılavuzunda yer alan:

"Adayların ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama
eleme sınavından 200 puan üzerinden en az 100 puan almaları zorunludur. En yüksek
puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının 3 (üç) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını kazanır." ve "Son sıradaki adayın puanı ile aynı olan adaylar listeye dâhil edilir." kurallarına bağlı olarak Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinin 2.aşama listeleri oluşturulmuştur. Buna göre bu bölümlerin minimum puanları: Geleneksel Türk Sanatları (100 puan), Grafik Sanatlar (130 puan), Heykel (140 puan), Resim (140 puan), Seramik ve Cam (115 puan), Tekstil ve Moda Tasarımı (125 puan) olarak tespit edilmiştir.

 

1.AŞAMA ELEME SINAVI TÜM ADAYLARIN PUAN LİSTESİ

 

2.AŞAMA SEÇME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN 1.AŞAMA PUANINI GÖSTEREN LİSTELER: 

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

GRAFİK SANATLAR

HEYKEL

RESİM

SERAMİK VE CAM

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

FOTOĞRAF

MÜZİK

 

HIZLI ERİŞİM