Lisans Öğrenimi

BAŞVURU KOŞULLARI

Fakültemizin Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil bölümlerine Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Özel Yetenek Sınavları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi almak için tıklayınız. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Film Tasarımı ve İç Mimarlık bölümlerine ise YKS puanı ile öğrenci alınmaktadır. Bu bölümlerimizin kontenjan ve puan bilgisine 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan ulaşılmaktadır.

 

BÖLÜMLERİN TANITIMI

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun, kurulacak olan bölümde öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. Bu gelişmelerin uzantısı olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya – İç Mimarlık Bölümü’nde ikili atölye sistemine geçilmiş (“İç Mimarlık ve Mobilya” ve “Ürün Tasarımı”) ve ilk endüstriyel ürün tasarım projeleri üretilmeye başlamıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1985’te bağımsız bir bölüm haline gelmiştir.

Bölümün Amacı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, insan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini geliştirirken; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar. Öğrenciler ağırlıklı olarak ev aletleri, yatırım ürünleri, mobil ürünler, otomotiv gibi alanlarda tasarım projeleri gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur.

 

FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ

Tarihçe

20 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne dönüşmüştür. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler’de programını yürütmüştür. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsüne taşınan Bölüm, 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını almıştır. Lisansüstü çalışmalar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1987 yılında başlanmıştır. Bölüm 2014 yılında Film Tasarımı Bölümü adını almıştır.

Bölümün Amacı

Sinema sanatı üzerine eğitim veren Film Tasarımı Bölümü, öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla birlikte sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin fakülte bünyesinde verilen sanat tarihi, uygarlık tarihi, sanat sosyolojisi, mitoloji, yirminci yüzyıl sanatı gibi kuramsal dersleri alarak sanatçı kimlikleri için gerekli kültürel birikimi oluşturmaları desteklenir. Ülkemizin değerli sinemacı, yazar, düşünür ve farklı alanlarda üretim yapan sanatçılarıyla gerçekleştirilen panel ve atölye çalışmalarıyla genç sanatçı adaylarının çağdaş sanat üretimiyle yakından tanışmaları sağlanır.

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi sanatın adayları olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil derslerinin yanı sıra, sinema sanatının alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü kuramsal ve uygulama dersleri alır. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla birikim ve deneyim kazanarak, sanatsal duygu ve becerilerini geliştirir. Öğrencilere ilk iki yıl içinde grup projeleriyle film yapma olanakları sunulur. Üçüncü yılda öğrenciler yönetim,senaryo ve görüntü alanlarından birini seçerek, derslerinde bireysel ve yaratıcı kısa film projeleri üretir. Dördüncü yılın sonunda (sekizinci yarıyıl) öğrenciler almış oldukları yaratıcı eğitimin sonucunu, belli bir takvime bağlı olarak hazırlanan diploma projeleri filmleriyle gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar.

 

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Tarihçe

Fotoğraf Bölümü, ülkenin önemli sanatçı öğretim üyeleri tarafından 1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Bölümü’nde yer alan atölyelerde öğrencilere tanıtılmış ve bu yönde güçlü bir eğitim başlatılmıştır. 1994’te Grafik Bölümü’nden ayrılarak “Fotoğraf Bölümü” adı altında yeni bir bölüm olarak kurulmuş ve 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bölümün Amacı

Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitim, üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Fotoğraf Bölümü’nün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirecek olanakları aramaya yöneliktir. Bu nedenle kuruluş aşamasından itibaren bu bağın kurulmasına özen gösterilmektedir. Teknik, estetik ve kuramsal bilgilerle donanmış yaratıcı fotoğraf sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim

Bölümün amacı reklam, moda dünyası, basın-yayın alanı, arşiv ve belge araştırma alanı, doğa ve sit alanlarının belgelenmesi, fotoğraf araştırma ve geliştirme projeleri ile fotoğraf sanatı alanına nitelikli eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir. Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemektedir. Sahip olduğu uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı ülkelerle karşılıklı sergi, gösteri, seminer ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası etkinlikler, dünya fotoğraf sanatındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve paylaşan bir eğitim anlayışının birer sonucudur. Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve Fotoğraf Dergisi, PhotoLine dergilerinde öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın yazıları yer almaktadır. Bölümümüzün elemanları Türk fotoğraf kitaplarının önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar. Ayrıca bölümümüz tarafından çok sayıda ders notu basılarak kitaplaştırılmıştır. Çeşitli kuruluşların sponsorluğuyla basılan bu ders notları sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ulaşmaktadır. Paylaşımcı ve sosyal bir bölüm olan Fotoğraf Bölümü öğrencilere adeta bir aile ortamında eğitim vermektedir. Birbirleriyle yakın iletişim ve paylaşım içinde olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da birlikte hareket etmekte ve ortak projeler gerçekleştirmektedirler. Bu projeler ortak sergi ve gösterilerden başlayarak şirket ortaklıklarına kadar uzanmaktadır.

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, ülkemizin üniversite bünyesinde yer alan ve geleneksel sanatlar alanında eğitim veren kurumların başında gelmektedir. 1983 yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü başlığı altında; Eski Yazı (Hat) Ana Sanat Dalı, Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı, Cilt Ana Sanat Dalı, Eski Türk Çiniciliği Ana Sanat Dalı, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurulmuştur. Ancak iki Ana Sanat Dalı’nda; Tezhip Minyatür Ana Sanat Dalı ve Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dallarında eğitim öğretime başlamış 1986-87 tarihinde ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizin genç bölümlerinden biri olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü başlangıç tarihinden bu güne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 13 Ekim 2009 tarihinde Üniversitemiz Senato kararı ile bölümün kuruluş adı “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Halen, Üniversite’miz Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik) eğitim ve öğretim programlarını vermektedir.

Bölümün Amacı ve Eğitim

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, eğitim-öğretime açık bulunan Ana Sanat dalları adı altında yer alan lisans programlarında sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji başlığında temel teorik ve uygulamalı bilgiler, bölümün adı altında yer alan lisansüstü programlarında kişinin uzlanım alanını kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler verilir.

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mal olmuş, millî değerlerimizin ışığında, kitap sanatlarından Tezhip, Minyatür, Hat, Ebru, Restorasyon ve Konservasyon, Đç Mimari sanatlarından Kalemişi, Türk Đç Mimari Restorasyonu ile Ahşap Sedef Oyma Sanatları ve kültür derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir. Mezunlar lisans diplomasına ve sanatçı unvanına hak kazandığı gibi, eski eserlerin bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze, kütüphane ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi, Ahşap, Sedef, Ebru sanatlarında yeni ve çağdaş eserler ürettikleri gibi sağlam desen bilgileri ile tekstil, seramik vs. sektörlerinde desen tasarımı alanlarında da görev alabilirler. Bölüm kurulduğundan bu yana lisans ve lisansüstü eğitiminde, birçok Japon, Đranlı, Kırgız öğrenci mezun olmuştur.

Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı’nda verilen eğitimde; Geleneksel Tekstil Sanatları alanındaki bilimsel araştırmalara, gittikçe yok olan tekstil sanatlar ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. Temel tasarım, kirkitli dokumalar ve dokuma kumaşlar, baskı ve boyama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Geleneksel tekstil sanatlarımızda önemli bir yeri olan doğal boyar maddeler ve uygulamaları, restorasyon ve konservasyon bilgileri verilmekte, eğitim süresi boyunca yapılması zorunlu olan stajlar ve alan araştırmaları ile bu bilgiler pekiştirilmektedir. Mesleki bilgiler yanında fakülte havuzunda bulunan diğer disiplinlerden alınacak kültür ve sanat tasarım dersleri ile mesleki bilgilere zenginlik katılabilinmektedir. Lisans eğitimi süresince yönetmeliğe uygun olarak farklı disiplinlerden yandal ve çift anadal eğitimi alabilen öğrenciler daha donanımlı olarak mezun olabilir ve eğitimlerinin bir kısmını yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlayabilirler. Ana Sanat dalı’ndan mezun olan öğrencilerimiz özellikle tekstil sanatları alanında söz sahibi olabilecek bilgi ve birikime sahiptir. Kendi atölyelerini kurup özel çalışmalar yapabildikleri gibi, tekstil kurum ve kuruluşlarında tasarım ve üretim alanında çalışmakta, müze ve koleksiyon çalışmalarında görev alabilmektedir. Lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlar kendi alanlarında uzman kişilerdir.

 

GRAFİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

Deneysel düşünce temeli üzerine kurulan Grafik Bölümü, Bauhaus Eğitim Sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 1957’de açılan ilk beş bölümünden biridir. Bölüm eğitime Alman öğretim üyeleri tarafından başlamıştır. İlk yıllarda eğitim veren öğretim üyeleri arasında Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger, Mustafa Aslıer, İlhami Turan, Barbaros Gürsel, Güler Ertan, Selahattin Ganiz, Mehmet Erem, Vehbi Yazgan, Sinan Baykurt gibi isimler yer almıştır.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kurum mezunu grafik tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Eğitim

Programlar çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı-Tipografi, Özgün Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema - TV Grafiği, Fotoğraf, Web Tasarımı ve Multimedya gibi görsel iletişim alanı içinde yer alan konuları kapsamaktadır. Bununla beraber öğrenciler Reklamcılık Bilgileri, Medya Analizi, Grafik Sanatlar Tarihi, Đletişim Kuramları gibi mesleki kültür dersleri ve Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi, 20. Yüzyıl Sanatı, Türk Sanatı, Yabancı Dil gibi diğer teorik derslerle bilgilendirilmektedir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarı yıldan oluşur. Birinci sınıfta öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi ve Yazı-Kaligrafi, Eskiz ve Çizim Teknikleri derslerinde çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri; buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. Đkinci sınıfta bilgisayar ağırlıklı tasarım derslerinin yanı sıra, çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teorik ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda Grafik Tasarım (Proje) dersinin yanında seçmeli sanat ve tasarım dersleri ile öğrencilerin kendi eğilimlerine uygun alanlarda, disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözümler üretmeleri doğru mesajlar vermenin yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin, bir öğretim elemanın danışmanlığında bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile sona erer. Özgün Baskı Resim, Süreli Yayın Grafiği, Đllüstrasyon, Çocuk Kitabı İllüstrasyonu, Tipografi, STV Grafiği, Video Yapım, Ambalaj Tasarımı, Web Tasarımı, Mültimedya Tasarımı, Çevre Grafiği dersleri 3. ve 4. sınıflarda seçmeli ders kapsamında okutulur. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi, verilen derslerin yanı sıra bilgisayar, fotoğraf ve özgün baskıresim atölyelerinde yapılan çalışmalarla desteklenir. Grafik Bölümü en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Mezunlar reklam ajansları, grafik tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalışır. 1000’i aşan mezunumuz Türk Grafik sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Sınırlı olanaklar nedeni ile az sayıda öğrencinin yetenek sınavı ile kabul edildiği bölümde akademik bölüm kurulu gelecek nesillerin en iyi biçimde eğitilmeleri ve meslek ortamlarına donanımlı bir biçimde girip, başarılı olabilmeleri için pro-aktif bir gelişim felsefesiyle düşünce ve öneri üretmekte, yeni çağdaş fiziki koşulların oluşturulması için çaba harcamaktadır. Ayrıca Bauhaus Birliği’ne kabul edilmemiz ile yurtdışı eğitimleri hız kazanmış, Erasmus-Socrates değişim programları ile de pek çok öğrencimiz yurtdışında okuma şansına sahip olmuştur.

 

HEYKEL BÖLÜMÜ

Tarihçe

Heykel Bölümü 1983-1984 yılında kurulmuştur. Eğitimine Sinema T.V ile birlikte Haydarpaşa Kampüsü’nde başlamıştır. 1992 yılı yaz döneminde Acıbadem Kampüsü’nde bahçe katında yapılan yeni mekan düzenlemeleri ile eğitimine devam etmektedir. Heykel Bölümü’nde model ve modlaj atölyesi dışında Taş, Ahşap, Takı, Metal, Çeşitli Malzemeler gibi malzemeye ağırlık veren heykel atölyeleri uygulamaları öğrencinin seçimine bağlı olarak sanatının yönünü belirlemektedir. Aynı zamanda kültürel yapısını da zenginleştiren Heykel Bölümü eğitim programı, her geçen gün çağın değişimi ve sanatın gelişimine paralel bir yol izlemektedir.

Bölümün Amacı

Sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı kimliğini açığa çıkaran bir eğitim programı ekseninde her türlü anlatım dilini kullanarak kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltraşlar yetiştirmektir.

Eğitim

Heykel Bölümünde Lisans Eğitim Programının süresi 8 yarıyıldır. Kuramsal dersler, konferanslar, work-shoplar ve sergilerle beslenen program, seçilmiş bir alana yapılan uygulama ve önceki yıllarda yapılmış işlerden oluşan bir serginin değerlendirilmesiyle tamamlanır. Bölümden mezun olabilmek için toplam 60 iş günü zorunlu stajın yapılması ve diploma ödevi ile tüm derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılması gereklidir. 1. ve 2. yılda “Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları”, “Doğadan Etüdler ve Form Çözümlemeleri”, 3. Yılda “Heykelde Komposizyon”, 4. yılda “Proje” ve 2. yıldan itibaren “Seçmeli Heykel Tasarımı ve Uygulamaları” başlığı altında “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Çeşitli Malzemeler”, “Heykel Tasarım” derslerinin yanısıra eğitim programı, “Artistik Anatomi”, “Görsel Anlatım Teknikleri”, “Heykel Çevre”, “Döküm Teknikleri”, “Sanat Yapıtının Çözümleme Yöntemleri”, “20. yüzyıl Sanatı” dersleriyle desteklenmektedir. 3. yarıyıldan itibaren “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Terra-cotta”, “ Heykel Tasarım”, “ Çeşitli Malzemeler” ve “Kil” derslerinden birini seçen öğrenciler farklı malzeme ve teknikleri kullanarak mesleki dillerini geliştirirler. 7. ve 8. yarıyılda sanat yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak sorgulayan öğrenciler iç ve dış mekanlara her türlü anlatım dili, malzeme ve tekniğin kullanılabildiği projeler oluştururlar. Heykel Bölümü Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programları Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülür.

 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Tarihçe

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu kuruluşunda, Bauhaus Okulu temel ilkeleri esas alınarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarında ülke endüstrisine katılacak yaratıcı, araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, 1955 yılında başlayan girişim sonucunda Stuttgart Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Adolf Gustav Schneck’in danışmanlığı ile 1957 yılında kurulmuştur. İçmimarlık Bölümü, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesinde kurulan ilk beş bölümden biri olarak eğitimine başlamıştır. Kurum 1983’te Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Güzel Sanatlar Fakültesi adını almıştır. İlk yıllarda Türk eğitmenlerin yanı sıra, yabancı öğretim elemanlarının katkıları ile sürdürülen içmimarlık eğitiminde, daha sonraki yıllarda dikkate alınan önemli bir ilke de mezunlardan seçilen eğitmen kadrosunun oluşturulmasıdır. İçmimarlık Bölümü, 1985 yılından itibaren, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarının yer aldığı lisansüstü eğitimi başlatmış ve içmimarlık tasarımın geniş içeriğinde çok sayıda araştırma-tez çalışması yapılmasına olanak sağlamıştır.

Bölümün Amacı

İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum ve kişisel yetenekleriyle tasarlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

Eğitim

İçmimarlık Bölümü eğitiminin ana başlıklarını; teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince içmimarı tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimarı çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki altmış günlük staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminerler ve çalıştaylar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, fuarlar, Erasmus ve değişim programları ile İçmimarlık eğitimi desteklenmektedir.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

Müzik Bölümü 2006 yılında Rektör Prof. Dr. Necla Pur ve Dekan Prof. Nazan Erkmen tarafından kurulmuştur. Bölüm, 2008-2009 Öğretim yılında Prof. Nazan Erkmen Başkanlığı’nda 10 öğrenci kabul ederek Acıbadem Kampüsü’nde eğitime başlamıştır. Orkestra Şefi Cem Mansur bölümün kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Bölümün Amacı

2008 yılında eğitime başlayan Müzik Bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Çello ve Kontrbas branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlayan Müzik Bölümü, 2009-2010 öğretim yılında Şişli binasına geçmiş, 2014-2015 öğretim yılından beri Haydarpaşa Kampüsü’nde eğitime devam etmektedir. Bölüme her yıl 15 öğrenci kabul edilmektedir. Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir.

Eğitim

2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Çello ve Kontrbas branşlarında eğitim vermektedir. Bölüme her sene 15 öğrenci kabul edilmektedir. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile birebir çalışabilmektedir. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerininin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptir.

 

RESİM BÖLÜMÜ

Tarihçe

1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu “Dekoratif Resim Bölümü”, adı 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Dekoratif Sanatlar Bölümünde mimaride resim ve dekorasyon uygulamaları konularında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin pratik çalışmalarla boyama teknikleri konusunda deneyimleri artırılmış, atölyelerde fresk, sigrafito, rölyef ve mozayik konularında donanımları geliştirilmiştir.

Bölümün Amacı

Resim Bölümü’nde öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini öne çıkaran bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bölümün eğitim programı resim kökenli olup çeşitlilik ve disiplinlerarası sanat anlayışı temel alınarak oluşturulmuştur. Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama bütünlüğü içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar, konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir. Resim Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak interdisipliner yapıya dayalı bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim

Kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin irdelenmesi üstüne kurulu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmakta; özel konulu proje çalışmaları ile bu program desteklenmektedir. Üçüncü yarıyıldan itibaren ayrıca, zorunlu seçmeli derslerle; mimaride resimduvar resmi, malzeme ve yöntem araştırmaları, özgün baskı, ışıklı cam resmi dersleri ve uygulamalarıyla öğrencilerin birikimleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

 

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

Tarihçe

Seramik ve Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur. Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında “Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında da Cam Ana Sanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik ve Cam Bölümü” olarak adlandırılmıştır.

Bölümün Amacı

Seramik ve Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Seramik ve Cam Bölümü, merkezi Đsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi (I.A.C.) üyesidir. Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı ve Cam Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimi vermektedir.

Eğitim

Birinci sınıf eğitimi; Temel Sanat Eğitimi, seramik ve cam için ayrı olarak; Serbest Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Seramik ve Cam Meslek Resmi, Seramik ve Cam Kimyasına Giriş ve diğer kültür derslerini, ikinci sınıf; Serbest Seramik ve Cam Tasarımı, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Görsel Anlatım Tasarlama, Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür derslerini, üçüncü sınıf; Serbest ve Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Yüzeysel Tasarım derslerinin yanı sıra Seramik ve Cam Üretim İşletme Hesapları ve Seramik ve Cam Dekor Teknikleri derslerini de kapsamaktadır. Dördüncü sınıf artık uzmanlaşma ve branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel, ya da Serbest Seramik Tasarımı Sanat Dallarından birini seçerek diploma projesini bu dallardan birinde tamamlar. Cam Ana Sanat Dalı da aynı paralelde yürütülür.

 

TEKSTİL BÖLÜMÜ

Tarihçe

Tekstil Bölümü, gelişen Türk tekstil endüstrisine yaratıcılıkları ile katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek amacı ile 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 5 bölümünden birisi olarak kuruldu. Başlangıçta çok sayıda Alman uzmanın desteklediği eğitim kadrosu ilk mezunların katılımı ile güçlendi. Tekstil sektörünün temeli diyebileceğimiz Sümerbank fabrikalarında çok sayıda Tatbiki Güzel Sanatlar mezunları yer aldı. İstanbul, Bursa başta olmak üzere tüm Sümerbank tekstil fabrikalarında tekstil bölümü mezunları sektöre katkıda bulundu ve sanayi eğitim ilişkisinin sıcak tutulması ilke olarak hep var oldu. Bölüm, Bulgaristan Oreşak 1984 Dünya El Sanatları sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile NovumGebrauschsGraphik (Ağustos 8/78 )gibi önemli yayın organlarındaki kendisinden övgü ile söz eden yazılarla, İSOSEM, OTİM, HİLTON, C.N.R, TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki kapsamlı sergileri ve yurt dışındaki ses getiren etkinlikleri, tekstil modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödül alanmezunları, endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel başarılarıyla dokuma, baskı ve giyim tasarımı alanlarında önderliğini her zaman sürdürmüştür. Ayrıca köklü bir tekstil kültürüne sahip olan ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal toplantılarda öğretim elemanları birikimlerini tekstil akademik ortamına taşımışlardır. 1982 yılında Türk üniversitelerindeki değişiklikle, T.G.S.Y.O 1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne bağlanınca, Tekstil Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer aldı ve başlangıçtaki, “biçim ve işlev ilişkisinden doğan, yaratıcı gücü, tekstil endüstrisine ve onun tekniklerini geliştirmek üzere uygulamak” olan üretime dönük sanat eğitimi ana ilkesini sürdürdü.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı öğrencinin görsel algısını ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Tekstil tasarımcı adayları tasarım üretirken ayrıca yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini tekstil endüstrisine uyarlamak üzere eğitilmektedirler. Bölüm endüstriye tasarım yarışmalarına katılarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla destek vermektedir. Form ve fonksiyonelliğe bağlı yaratıcı gücü kullanırken tekstil endüstrisinin gelişimine ve teknolojisine ayak uydurmak bölümün amacıdır.

Eğitim

Dokuma Tasarımı: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Halı-kilim tezgahları, 4 çerçeveli el tezgahları, 24 çerçeveli şablon tezgahları bulunduğu dokuma atölyesindeki donanım ile dokuma kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Baskı Tasarımı: Tekstil baskıcılığının temelini oluşturan, yazmacılıktan şablon baskıcılığa kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi, deneysel çalışmaların yapıldığı baskı-batikboya atölyesi bulunur. Hem serbest, hem de raporlu baskı denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile üretim projeleri yapılmaktadır.

Giyim Tasarımı: Biçim ve hacim, malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbestsanatsal çalışmalar yanı sıra hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik derslerde yer almaktadır.

Örme Tasarımı: Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Bir adet 12 gauge, dört adet 7 gauge, iki adet 5 gauge ve bir adet 3 gauge v tipi elörme makinesinin bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile örme kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır. Öğrenciler her dalda buluş ve araştırmalarını alanın malzemeleri ve teknikleri ile uygular ve her türlü yaratıcılığının sınırlarını zorlayan estetik, teknik projeler ve sanatsal tekstiller üretilen serbest atölye çalışmaları yaparlar. Tekstil sektörünün önemli kuruluşlarının desteği ile kurulan bilgisayar atölyesi bölümün tüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Tekstil Sanatları Bölümü, bugün sektörün katma değeri yüksek ürün konusundaki gereksinimini karşılayacak, yetenekli, becerileri geliştirilmiş, yaratıcılığı yüksek elemanlar yetiştirmeyi sürdürmektedir. Birinci yıl; Temel sanat eğitimi ile tüm bölümlerle ortak olan kültür dersleri alınmaktadır. Birinci sınıfta, zorunlu bölüm dersleri olarak “buluş kompozisyon”, “genel tekstil teknolojisi”, “kumaş yapı bilgisi” bulunmaktadır. Seçmeli ders yoktur. 2. yılda zorunlu tasarıma giriş derslerinin yanında zorunlu teknik dersler ile tekstil el sanatları ve kültür dersleri ve birçok seçmeli özgün tekstil konuları bulunmaktadır. 3. yılda uzmanlaşma yılı olup, öğrenci dokuma, baskı, giyim veya örme alanından birini seçer diğer alanlardan seçmeli dersler alır. Zorunlu stajlarını bitiren öğrenciler 4. yıl da alanında tekstil sanat ve tasarım projeleri yapar. Tüm derslerini bitirdikten sonra bir dönemlik diploma ödevini almaya hak kazanır. Tasarımcı kimliğini ortaya koyduğu, bir dönemlik çalışma süresinde, diploma sınavı adı verilen bu çalışmanın jüri tarafından kabulünden sonra mezun olur. Özgün yaratıcılık ve üretim proje çalışması; öğrencinin baştan sona tek başına programladığı ve üretimle sonuçlanan çok önemli bir aşama olarak 50 yıl süresince önemle korunmuştur. Böylece mezun olan tasarımcı adayı; tekstil endüstrisinde bir kuruluşta ya da serbest tasarımcı olarak çalışmaya başlamaktadır.


Bu sayfa Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından en son 19.03.2020 16:50:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM