Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yaz Okulu Başka Üniversiteden Ders Alma

Müfredat Komisyonu Başkanlığının 16.11.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı toplantısında, Marmara Üniversitesi Yaz Oulu Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarında açılacak yaz öğretimi (yaz okulu) programlarında üniversitemiz öğrencilerinin ders alabilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bu sayfa Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından en son 21.12.2017 12:57:04 tarihinde güncellenmiştir.