Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekanın Mesajı


Sanatçı ve tasarımcılar, özgün, yaratıcı, esnek ve duyarlı oldukları kadar analitik, rasyonel ve cesur yaklaşımlarıyla farklılık getiren ve farkındalık yaratan kişiler olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz çağ, sanat ve tasarım üretimine çok boyutlu bir anlam ve sorumluluk yüklemiştir. Yaşamımızı doğrudan etkileyen teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerin ortak noktası iletişimde görselliği ön plana çıkarmalarıdır. Günümüze özgü bu gelişmeler sanatçı ve tasarımcıya düşen rol ve sorumlulukları artırmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanatçı ve tasarımcılar çağdaş, yenilikçi ve özgür düşüncelerin temsilcileri olarak sosyal sorumluluk taşımaya  devam etmektedirler. Ancak bu sorumlulukların yanı sıra hızın getirdiği çabuk tükenme, görsel ve çevresel kirlilik ve anlam kaybı gibi sorunlara da karşı durma ve çözüm üretme sorumluluğu taşımaktadırlar. Bu bilinçle, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, geçmişi tanıyan ve çağın bilincinde, yaratıcı, çözüm üreten ve sosyal sorumluluk sahibi sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmede öncü bir eğitim kurumu olmayı sürdürmektedir. 

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu olarak, beş bölümle eğitime başlayan ve 1983 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi adını alarak Marmara Üniversitesi bünyesine katılan okulumuz, bugün 12 bölüme ulaşmıştır. Lisans programının yanı sıra Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ile yaratıcılığı, kuramsal ve araştırmaya dayalı çalışmalarla güçlendirmeyi sürdürmektedir. Fakültemiz, Erasmus programı, AIAS (Association of Independent Art and Design Schools) ve değişim programları ile yüzü aşkın eğitim kurumuyla yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, çalıştay, sergi, seminer ve konferans etkinliklerini sürdürmektedir. 

Gücünü öğrencilerinin yaratıcı, araştırmacı ve katılımcı ruhundan alan fakültemiz, deneyimli öğretim kadrosuyla günümüze yön veren bir eğitim sürdürmenin yanı sıra geleceğe yönelik yapıcı projeler geliştirmeye devam etmektedir.

  

Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın
MÜ GSF Dekan

Bu sayfa Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından en son 07.01.2019 14:31:18 tarihinde güncellenmiştir.