Books

 

 

   

Rembrandt ve Çevresi - Desenler

Antmen, Ahu

İstanbul, 2006

Ekin Yayın

ISBN: 9759132125

 

Doğançay New York'un mavi duvarları

Antmen, Ahu

T.İş Bankası Kültür Yayınları

Türkiye Sanat Yıllığı 2006

Rona, Zeynep-Antmen,Ahu

Sanat-Bilgi-Belge Ltd.

ISBN: 9759358867

Türkiye Sanat Yıllığı 2002

Rona, Zeynep-Antmen,Ahu

Sanat-Bilgi-Belge Ltd.   ISBN:9759358840

 

 

Türkiye Sanat Yıllığı 2001

Rona, Zeynep-Antmen,Ahu

Sanat-Bilgi-Belge Ltd.

ISBN:9759358816

Türkiye Sanat Yıllığı 2001

Rona, Zeynep-Antmen,Ahu

Sanat-Bilgi-Belge Ltd.

ISBN:9759358816

Türkiye Sanat Yıllığı 2000

Rona, Zeynep-Antmen,Ahu

Sanat-Bilgi-Belge Ltd.

ISBN:9759358808

Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı

Artun, Ali-Aliçavuşoğlu, Esra

İstanbul, 2009

İletişim Yayınları

ISBN - 9789750506666

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde,1850'lerden beri Avrupa'da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal birmodernleşme programını ifade eder. 'Yeni' bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder. Almanya'nın kültürel nüfuz politikaları bağlamında, son Osmanlı yönetimlerinin ama özellikle de Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının modernleşme girişimlerinde etkili olur. Sanayileşme atılımı ile sanatın birleştirilmesine yönelik kültürel politikaların ve eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus akılcılığının katkısı önemlidir. Gazi Terbiye Enstitüsü, Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okulları; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi mühendislik-mimarlıkokulları; güzel sanat ve uygulamalı sanat akademileri hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara göre yetişmiş kadrolar tarafından kurulurlar. Günümüzde Türkiye'de çağdaş eğitimin örgütlenmesi ve tasarım kültürünün hızla yükselmesi hâlâ Bauhaus'un izlerini taşır. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye'de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus' Sempozyumu'na sunulan bildirileri kapsamaktadır.

 

 


 Senaryo Kuramı

Semir Aslanyürek

İkinci basım: Nisan 2004

1986 yılının sonlarına doğru SSCB Devlet Sinema Enstitüsü (VGİK) Oyunculu Film Yönetimi Fakültesi'nden mezun olup Türkiye'ye döndükten sonra, senaryoların hâlâ 1930'lu yılların yazım yöntemiyle yazıldıklarını gördüm. Yani sayfa ortadan bir çizgiyle ikiye bölünüyor, sol tarafa filmsel olayın metni, sağ tarafa da diyalog ve sesle ilgili notlar yazılıyor.

Elime geçen birkaç senaryoyu incelediğimde ise, asıl sorunun biçimsel olmaktan çok ötede olduğunu ve senaryoların herhangi bir kompozisyondan yoksun, diyalektik gelişmeye yatkın olmayan mekanik bir hareketin şematik bildiriminden ibaret olduklarını fark ettim.Ó Yazar bu kitabında senaryonun yazımındaki inceliklere ve tekniklere dikkati çekiyor. Kitap, sinema dramaturjisi, film senaryosunun kompozisyon sorunları, film senaryosunun biçimsel sorunları başlıklı üç bölümden oluşuyor.

 

 

 

 

 

 

 

Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri

Bülent Vardar

Şubat 2012 / 3. Baskı / 280 Syf.

Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri isimli kitapta değişen teknolojiye ayak uydurmanın giderek zorlaştığı fakat gerekli olduğu bir cağda, bilgi üretiminin önemine dikkat çekerek meraklılarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

- Görüntünün Oluşturulmasında Film ve Televizyon Kameraları

- Işık ve Görsel Algılama

- Aydınlatma

 

 

 


Sanat/Cinsiyet

Antmen, Ahu

İstanbul, 2008

İletişim Yayınları

ISBN: 9789750505904

Yakın geçmişe kadar müze koleksiyonlarına ve sanat tarihi kitaplarına baktığımızda, tarih boyunca hemen hiç kadın sanatçının yaşamamış olduğu, yaşamışsa da herhangi önemli bir sanatsal katkıda bulunmadığı kanısına varabilirdik. Bugün durum pek de öyle değil. ABD ve Avrupa’da 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan toplumsal feminist dalga, çok geçmeden etkisini sanat pratiği ve kuramında da gösterdi. Başta Linda Nochlin’in çığır açıcı makalesi “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” olmak üzere, feminist eleştirmen ve sanat tarihçilerinin geleneksel sanat tarihi üzerindeki incelemeleri, kadın sanatçıların üretiminin görmezlikten gelinmesi sürecini ciddi anlamda kesintiye uğrattı. Aradan geçen yıllar içinde sanat tarihi kitaplarının yeni basımlarında kadınlara da yer verilmeye başlandı; feminist sanat tarihçilerinin öncülüğünde, unutulmuş, gözden kaçmış, çeşitli nedenlerle hiç önemsenmemiş kadın sanatçılarla ilgili monografik çalışmalar yapıldı. Deha, ustalık, yetenek gibi kavramların erkekler tarafından erkekler için belirlenmiş olduğuna inanan feminist sanat tarihçi ve eleştirmenlerin, akademi, müze, sanat tarihi gibi belirleyici kurumların kadın sanatçıyı sürekli dışlayan sistematiğini belli bir sorgulamaya tabi tutması, tarihin akışını bir ölçüde dönüştürdü. Bu seçki, bugün de sürmekte olan o yoğun sorgulama sürecinden seçilmiş metinleri bir araya getiriyor.

 
20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar

Antmen, Ahu

İstanbul, 2008

Sel Yayıncılık  

ISBN: 9755703845

Kübizm'den Gerçeküstücülüğe, Soyut Dışavurumculuktan Pop'a, Arazi Sanatı'ndan Performans'a ve Kimlik Sanatı'na 20. Yüzyıl Batı Sanatı, değişen dünyada yeni konulara yeni ifade biçimleri arayan sanatçıların ardı arkası kesilmeyen arayışlarla şekillenen bir yaratıcılık serüvenidir. Bu kitap, akımlar halinde gelişen bu serüvenin ana noktalarını içeren bir rehber olarak çağımız sanatına ayna tutuyor, yüz yıllık sürece yayılan dönemde birbirini kovalayan yeni oluşumların izini sürüyor.
Her biri kendi dönemine damgasını vurmuş sanatsal akımları, onları bizzat yaşayanların yazdıklarından ve anlattıklarından yapılmış bir seçki eşliğinde okuyabileceğiniz kitapta, tarihe yansıyan sayfaların sanatçılarca doldurulmuş satır araları var: Picasso ve Braque, Kübizmi nasıl keşfetti? Fütürüstler neden müzeleri yıkmak istiyordu?

 

 

Ali Teoman Germaner'in Yaşamı ve Sanatı Zamanların Belleği

Antmen, Ahu

İstanbul, 2007

İş Bankası Kültür Yayınları

ISBN - 9789944880886

Bu yaşa değin çok alıcı kuşlar gördüm, keskin, yaralayıcı pençeleri, ürkütücü gagaları vardı. Hele tehdit dolu, saldırgan gözleri. Çeşit çeşit yılanlara rastladım. Tanımlamaya dilim varmaz. Nice varlıklar geldi geçti gözümün önünden. Her biri, bir iz bıraktı. Suyun derinliklerinde, en sert çalkantıları umursamaz deniz kabukları gördüm, içine çekilmiş, kayıtsız. Tüm gördüğümü, zamanı mekana katmış, insanın içinde gördüm.İçerdeki Yabancı

Antmen, Ahu

İstanbul, 2007

Yapı Kredi Yayınları

ISBN - 9789750812019

Kâzım Taşkent Sanat Galerisi, René Block küratörlüğünde Türkiye'de Güncel Sanat sergileri dizisine ev sahipliği yapmaya başlıyor. Hale Tenger, dizinin ilk sergisi olan 'Lâhavle'de, kurguladığı üç boyutlu hikâyelerde mekân ve zaman bağlamını ön plana çıkarıyor; izleyici deneyimi ve algıya odaklı yapıtlar üretiyor: 'Lâhavle', insanın insana karşı 'kudret' ve 'kuvvet' uygulama halini eleştiren çarpıcı bir eser. Sergiye, sanat tarihçisi Ahu Antmen'in Hale Tenger üzerine hazırladığı İçerdeki Yabancı adlı kapsamlı bir kitap eşlik ediyor.

 

 

Sanatçı Portreleri

Artun, Ali-Aliçavuşoğlu, Esra

İstanbul, 1999

Yapı Kredi Yayınları

ISBN - 9753639767

 

 

 


This page updated by Güzel Sanatlar Fakültesi on 03.11.2018 15:38:34

QUICK MENU